13. mezinárodní festival tvůrců neprofesionálního filmu Tallinn 2015

13. mezinárodní festival tvůrců neprofesionálního filmu Tallinn 2015 se uskuteční v Tallinnu. Festival organizuje Estonská asociace nekomerčního filmu (dříve Estonský svaz filmových amatérů).

K účasti na soutěži jsou zváni všichni filmoví amatéři a studenti filmových škol. Počet a délky filmů od jednoho autora (klubu) nejsou limitovány.

Délka jednoho snímku by neměla přesáhnout 25 minut.

Pracovními jazyky festivalu jsou estonština, angličtina a němčina.

Každý účastník vyplní a zašle přihlášku a filmy k účasti na festivalu do 19. září 2015 na tuto adresu:  Estonia, Tallinn, 10507, Narva mnt. 1, Tallinna postkontor, Box 3567, Jaak Järvine.

Tel. +372 6484974, e-mail: jaak.jarvine@mail.ee ; efl.planet.ee.

 

Filmy budou posuzovány ve třech skupinách:

  A-skupina – filmy mladých autorů (do věku 20)

  B-skupina – filmy žáků filmových škol

  C-skupina – filmy ostatních amatérských tvůrců

 

Každý film musí být zaznamenán na samostatném videonosiči spolu s názvem snímku, délkou, jménem autora a zemí, kterou autor zastupuje.

 

Soutěžní porota sestaví pořadí prezentovaných snímků podle výsledků předvýběru.

Účastník bude uvědomněn o rozhodnutí soutěžní poroty do 20.10.2015.

 

Soutěžní program bude uveden 24.10.2015 v kině Artis (Solaris Center, Estonia str. 9, Tallinn).

Zahájení festivalu je stanoveno na 11 hodin dopoledne. V případě změny budou účastníci včas informováni.   

Filmy budou oceňovány samostatně v kategoriích A, B a C a to první, druhou a třetí cenou a speciálními diplomy.  

 Asociace estonského nekomerčního filmu zaručuje návrat snímků autorům do dvou měsíců po oficiálním zakončení festivalu.    

Všechny zásilky by měly být označeny takto:  “no commercial value – for cultural purposes only”.                                                  

Ubytování, rezervace hotelů a úhradu púobytu si zajišťují účastníci samostatně.

 

V příloze naleznete výše uvedené informace a přihlášku na mezinárodní festivál - Přihláška (formát doc)

 

 

Asociace estonského nekomerčního filmu

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec