O členské schůzi Českého výboru UNICA

Jednání členské schůze subjektů sdružených v ČVU-CSNF ČR se uskutečnilo v Praze dne 1. dubna 2015 v ČKK. Hlavním cílem bylo zhodnotit činnost za uplynulý rok 2014 a připravit si úkoly na letošní rok 2015.  

V hodnocení dosavadní činnosti bylo zdůrazněno, že činnost v zásadě probíhala v souladu s plánem stanoveným pro rok 2014. Byl připomenut podíl na přípravě krajských kol a finále CS NFT „Český videosalon 2014“ a finále soutěže mladých autorů „Zlatého slunce 2014“ v Ústí nad Orlicí v červnu se zvýrazněním ohodnocení prací členů subjektů sdružených v  ČVU.

K účasti kolekce českých neprofesionálních filmů na 76. soutěži UNICA 2014 v Piešťanech na Slovensku se konstatovalo, že nebylo dosaženo na této úrovni očekávaných výsledků.

Zvýraznila se zde rovněž nutnost více se soustředit na přípravy pro výběr filmů pro prezentaci české filmové federace na světové soutěži UNICA 2015. Jde tu o zásadní úkol všech členských subjektů.

V dalším hodnocení se pak připomnělo, že je nezbytné zvýšit aktivity v získávání dalších subjektů neprofesionálního filmu k zapojení se do ČVU. Jen tak je možné dále prohlubovat účinnost působení na poli neprofesionálního hnutí filmu a videa v naší republice.

Pozitivně bylo hodnoceno, že nadále i v tomto roce vychází časopis VIDEOHOBBY se svou přílohou SEKVENCE a přes problémy se získáváním příspěvků i od členů soutěžních porot se daří udržovat v přijatelné úrovni jeho obsah. I tady je ale nutno hledat cesty k novým přispívatelům a trvale objektivizovat jeho obsah podle aktuálních potřeb autorů a požadavků nových trendů v oblasti tvorby.  

Návrh plánu činnosti o.s. ČVU pro rok 2015. Materiál zahrnuje v podstatě zásadní oblasti, které byly na programu i v roce 2014. Obecný názor účastníků po jeho projednání byl takový, že není nutno za každou cenu aktivity svazu rozšiřovat, protože stávající programové body zahrnují všechny základní potřeby činnosti organizace. Schůzovou činnost se doporučuje kromě dvou členských schůzí rozšiřovat i o setkání při příležitosti různých soutěží a přehlídek, které se celoročně konají.

Významně vyšší pozornost pak bude nutno věnovat přípravě výběru kolekce českých neprofesionálních filmů pro 77. světovou soutěž UNICA 2015 v září 2015 v Rusku v Petrohradě, včetně případné osobní účasti českých autorů na tomto mezinárodním setkání filmařů. Výběr filmů musí být zaměřen nejen na snímky uváděné na krajských soutěžích, ale i na potenciální filmy autorů mimo tento okruh.

V současné době je deset kolektivů členy Českého výboru UNICA. Bylo potvrzeno, že od roku 2015 došlo ke změně ročních poplatků členských subjektů a to následovně: 

  • Subjekt s počtem do 10 členů včetně – 500,-Kč ročně
  • Subjekt s více než 10ti členy – 1 000,-Kč ročně jako dosud.

Závěrem poděkoval prezident ČVU-CSNF ČR přítomným zástupcům členských subjektů za jejich dosavadní aktivitu.

Hlavním bodem programu členské schůze byl výběr filmů pro českou kolekci na světový festival UNICA. Uskutečnila se projekce deseti filmů, které navrhli jednotlivý členové ČVU. Po projekci se uskutečnila diskuze a rozbor a promítnutých dílech. Nakonec bylo odsouhlaseno, že kolekci budou tvořit filmy:

Z listů důvěrných

autora PhDr. Eduarda Mocka

B + F

Amalie Kovářové

1942

Martina Macha

Vodníkovo hospodářství

MUDr. Bohumíra Nováka

Druhý život

Mgr. Evy Gargašové

Do Měsíce

Bohumila Kheila

Výše uvedené filmy budou na náklady ČVU adjustovány, přeloženy, otitulkovány a připraveny k reprezentaci České rupubliky na světové soutěži UNICA.

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec