UNICA

Poslání:

Světová organizace amatérských filmových a video tvůrců pracující pod UNESCO. Jejími členy je 34 zemí z celého světa včetně České republiky. Tato organizace pořádá jednou za rok (zpravidla v srpnu) festival amatérských filmů a videoprogramů vždy na jiném místě světa. U nás se tento festival konal naposledy v roce 1994 v Hradci Králové.

Co je UNICA ?

Mezinárodní srozumitelnost amatérských filmů přiměla organizátory národních festivalů k tomu, že už v roce 1937 usilovali o založení organizace, která by zabezpečila pravidelné pořádání soutěže a také místa pro jednání na jedné z celosvětových akcí. O takovém kroku se uvažovalo zejména v evropských zemích. Není tedy náhodou, že k prvotnímu jednání o tomto záměru došlo v Paříži. Jedním ze sedmi států, které byly u založení organizace UNICA, bylo i Československo. Bylo zastoupeno hlavním delegátem R. M. Procházkou, kterému dokonalá znalost francouzštiny umožňovala projednávat i detailní problémy, týkající se založení UNICA. Je pozoruhodné, že později tato organizace získala záštitu UNESCO, tedy té, která je součástí Organizace spojených národů. Péče o kulturní dědictví jejích zemí patří právě do náplně této světové organizace. UNICA má tedy respektovanou půdu pro vykonávání této

činnosti. Od roku 1937 se také datuje pořádání celosvětové soutěže, které se pravidelně účastní i československá a později česká delegace se svými filmy a také svými příspěvky pro jednání na kongresech, které se v rámci soutěže konají.

Naše republika se ujala pořadatelství za tu dobu celkem třikrát. V roce 1948, 1966 a v roce 1994. Na první pohled by se mohlo zdát, že to nebylo příliš časté. To i navzdory tomu, že jsme měli několikanásobnou účast v porotě soutěže a také skutečnosti, že Václav Havlík byl po celých pětadvacet let viceprezidentem UNICA. Musíme si ale uvědomit, že v dobách totality nebylo možné vyslovovat svobodně názory na současné politické dění. V základních článcích ustanovení příslušného znění o veřejném vystupování na kongresu je ale tato okolnost zmíněna zcela jasně. Znamená to, že úřední místa by v dobách normalizace jen těžko povolila, že by se o vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 mohlo mluvit jinak, než se hlásalo v oficiálním zpravodajství. Václav Havlík ale zažil, že když se v západních zemích UNICA pořádala, nebylo možné se některým politickým otázkám v diskusích zcela vyhnout. To byl pravý důvod pro to, že se Československo neujalo pořádání soutěže UNICA, i když bylo prokazatelně na řadě. V roce 1994, která se konala v Hradci Králové, soutěžilo 23 států. V současné době je Česká republika opět na řadě a o konání soutěže se u nás už uvažuje.

Soutěž přináší desítky filmů, vybraných příslušnými národními federacemi, vždy ve stanovených časových limitech. To, co jednotlivé státy vyberou, zůstává v projekci, a pořadatelé do jejich výběru nijak nezasahují. O cenách rozhodují mezinárodní poroty, na jejichž členství se dohodne předsednictvo organizace v průběhu příprav po dohodě s pořadateli. Z užšího výběru hlasuje jednotlivě porota o udělení nejprve bronzových, později stříbrných a také zlatých medailích. Zvláštností je, že tak činí porota veřejně, za účasti všech účastníků akce. Také diskuse je veřejná. Omezuje se ovšem jen na krátké příspěvky porotců a nelze je porovnávat s našimi rozbory na seminářích. Vedle hlavní soutěže, která se týká všech známých žánrů, se koná i soutěž krátkých filmů a také soutěž juniorů. Kromě toho se koná řada jednání na kongresu v dalších, dílčích sekcích. V letošním roce se soutěž UNICA koná v Rakousku, příští rok se ujme pořadatelství Slovensko. Místem konání mají být Piešťany.

UNICA websites

Prezident: Georges Fondeur (Lucembursko)
Home page: www.unica-web.com
E-mail: secr@unica.to

Aktuality

Jarní schůzka výboru UNICA v Suceava – Rumunsko, 28. – 31. května 2015

Osm členů výboru, kteří podstoupili ještě dosti náročnou cestu do města Suceava ve čtvrtek 28. května  2015, aby tak prověřili připravenost místních organizátorů na UNICA 2016, mělo velmi vysoká očekávání. Zdá se, že letiště v Suceavě bude připraveno od příštího podzimu přijímat mezinárodní lety. A tak doplňkové tříhodinové cestování autobusem z letiště v městě Lasi nebude potřebné. Přijetí místními představiteli bylo mimořádně vřelé a organizační tým soustředěný kolem Dr. Ing. Emila Mateiase se zdá, že bude vyhovovat všem požadavkům.

Dopis prezidenta UNICA

Vážení přátelé, dovolte, abychom vám v příloze sdělili, že Prezidentem UNICA 2015 paní Ninou Zajcevovou je potvrzeno, že se UNICA 2015  bude konat v Petrohradě od 5. do 12. září 2015 v kině Rodina a to bez ohledu na počtu účastníků...

Dopis prezidenta UNICA

Vážení filmoví nadšenci,

76. světový festival UNICA v Piešťanech na Slovensku byl burácivým úspěchem. 120 filmů vytvořilo velkou šou a 230 účastníků se spojilo ke vzniku skvělé, přátelské atmosféry této akce.

Město Piešťany navíc bylo skutečným objevem se svými lázeňskými zařízeními, otevřenými prostorami, řekou Váh a místy pro pěší procházky s výzvami k návštěvě teras a řady hotelů.

UNICA 2014 : Generální shromáždění 29. srpna v Piešťanech, Zpráva prezidenta

Vážení delegáti, dámy a pánové, nejprve bych chtěl vyjádřit své upřímné poděkování přátelům ze Slovenska za jejich příkladnou organizaci a hladký průběh 76. festivalu UNICA zde v Piešťanech.  Obzvláště mé díky jsou směrovány naší věrné přítelkyni Zuzaně Školudové, která si předsevzala před několika lety po UNICA  2007 uspořádat náš kongres ještě jednou ve své zemi a to v tomto roce.

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016

Česká republika neuspěla se svou žádostí o pořadatelství UNICA 2016. Světová soutěž se v roce 2016 uskuteční v Rumunsku.

Bude v České republice v roce 2016 UNICA?

Po uskutečnění prvoplánových jednání s představiteli města Blansko a vyjasnění základních okruhů, bylo rozhodnuto, že Český výbor UNICA a město Blansko požádají kongres UNICA o pořádání světového filmového festivalu UNICA v roce 2016 v České republice.

Česká kolekce filmů na UNICA 2014

Jednotlivá občanská sdružení zaobírající se filmem, sdružená do Českého výboru UNICA - Celostátního svazu neprofesionálního filmu byla požádána, aby po ukončení krajských kol navrhla filmy do kolekce České republiky na světovou soutěž UNICA, která se v roce letošním uskuteční v Piešťanech na Slovensku, v posledním srpnovém týdnu. Sešlo se celkem osm tipů v celkové délce projekce 96,5 minuty. Kvalita filmů byla ověřena při projekci na Celostátní soutěži neprofesionálních filmů v Ústí nad Orlicí. Odborná skupina pro výběr měla k dispozici 60 minut projekce včetně tříminutových přestávek mezi filmy. Po konzultaci s porotou i s některými experty byla schválena kolekce tří filmů.

První dopis prezidenta UNICA v roce 2014

Vážení přátelé filmu, nový rok nám nedávno začal.  A je možné očekávat, že bude stimulující - nebo alespoň tak provokativní, jako byl ten minulý. Program bodů se objevilo na programu jednání výboru a ne všechny budeme schopni připravit pro rozvažování na jednání generálního shromáždění naší organizace v závěru měsíce srpna v Piešťanech na Slovensku,. Projednání některých z těchto bodů není možné bez předchozího stanoviska národních federací. Výbor však přesto bude vytvářet všechny předpoklady pro platformu nezbytnou pro tento účel. Některé specifické položky vyvolávají potřeby pro jejich komentování.

Dopis prezidenta UNICA – prosinec 2013

Komuniké výboru UNICA všem členským federacím

Je povinností výboru oznámit, že během festivalu UNICA 2013 ve Fieberbrunnu  (Rakousko) došlo k incidentu, který je v historii této organizace jedinečný.

Na základě požadavku francouzské federace FFCV a po opakovaných jednáních okolo oprávněnosti stížnosti  autor filmu přiznal, že velká část jeho filmu byla zkopírována s obrazem, zvukem a komentářem z německé verze mezinárodní  televizní produkce s názvem „Genesis II a Man created nature“.

Zemřel člen výboru UNICA

14. ledna 2014 odešel ve věku 84 let pan Stanislaw Puls, známý jako Stani. Byl pohřben ve svém rodném městě Bydgoszcz.

UNICA 2013

Fieberbrunn, obec v okrese Kitzbuhel, kde v sobotu skončil světový festival nekomerčních filmů. Vyhlášení výsledků předcházel Kongres, který projednával stěžejní záležitosti filmařů. Kongresu se za Českou republiku zúčastnili Jan Vačlena a Ladislav Františ.

Kolekce České republiky na 75. UNICA 2013

Odborná skupina Českého výboru UNICA provedla výběr a nominovala do kolekce filmy.

Dopis prezidenta UNICA

Zpráva z Koreje nás zasáhla jako rána hromem. Z finančních, organizačních a dalších důvodů oznamovali to, že nemohou být hostiteli našeho každoročního festivalu v roce jeho 75tého jubilea. Nemohli jsme tomu uvěřit, protože jsme po léta sledovali a oceňovali vytrvalou starost našich korejských přátel vedených panem Chan Joo Changem - zvláště v roce 2006, kdy jsme měli možnost se zúčastnit velmi rušného a pestrého festivalu.

Festival v Itálii

Associazione Culturale Scarti uspořádá 12. ročník Magma - Mostra di kina breve ( Mezinárodní festival krátkých filmů ). Festival, na který posílají filmy tvůrci z celého světa, se bude konat v Acireale ( CT) - Itálie od 25.listopadu do 29.listopadu 2013.

Chcete-li se zúčastnit, musíte předložit svůj krátký film do 30.června 2013 a vyplněnou přihlášku. Krátké filmy musí být předloženy pokud možno pomocí nahrávání videa / sdílení služeb (Dropbox, Wetransfer, Youtube, Vimeo ) poskytnutých žadatelem. Jestliže to není možné lze filmy zaslat jako DVD poštou na následující adresu:

Vítejte ve Fieberbrunnu v Tyrolsku - Rakousko

Mnoho z vás se pravděpodobně těšilo na výlet do Asie. Místo pobytu v městě Incheon v Korei s 2,7 miliony obyvatel vás přivítá malé tržní městečko Fieberbrunn v Rakousku s jeho 4 500 venkovskými obyvateli. Chápeme to, že by mohlo být místo konání 75 let dlouhého putování soutěže UNICA určitým zklamáním. Malý filmový klub ve Fieberbrunnu si dal závazek sestavit program během několika zbývajících měsíců takový, aby odpovídal významu tohoto důležitého výročí organizace UNICA. Pochopitelně všechno to bude skromnější, důvěrnější a proto jiné nežli jak jsme zvyklí.

UNICA v Korei se nekoná

Dnes ráno oznámil svaz korejských filmových amatérů, že UNICA 2013 nemůže být v Korei uspořádána. Důvodem jsou zdravotní problémy, jakož i odřeknutí podpor. Pořadatel pan Chang je těžce zasmušen, že se musí jako organizítor stáhnout. Výbor UNICA nyní hledá nové místo pořádání UNICA 2013. Jednání o tom již běží. Během příštích týdnů vám sdělíme, kde se UNICA 2013 bude konat. Již dnes můžeme říci, že to bude ve střední Evropě.

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec