Dopis prezidenta UNICA

Zpráva z Koreje nás zasáhla jako rána hromem. Z finančních, organizačních a dalších důvodů oznamovali to, že nemohou být hostiteli našeho každoročního festivalu v roce jeho 75tého jubilea. Nemohli jsme tomu uvěřit, protože jsme po léta sledovali a oceňovali vytrvalou starost našich korejských přátel vedených panem Chan Joo Changem - zvláště v roce 2006, kdy jsme měli možnost se zúčastnit velmi rušného a pestrého festivalu.

A v listopadu 2012 během našeho podzimního pracovního jednání v Heerlenu v Holandsku se pan Chang osobně dostavil, aby informoval členy výboru o podrobnostech a postupu konečných příprav festivalu.

Jakmile jsme se zotavili z prvního šoku museli jsme hledat náhradní řešení. Poté, co jsme oznámili to, že Korea nemůže festival organizovat se ozvala řada národních federací s připraveností realizovat plán B anebo při nejmenším s analýzou co dále – maje na vědomí krátkost termínu do uzávěrky příprav – že by bylo možné přijmout nouzovou strategii konání festivalu. Možná by to měl být jen velmi skromný festival tak, aby 75té výročí naší organizace neskončilo v tom nejhorším případě totálním fiaskem. Jakmile jsme tuto informaci rozhlásili, Arménie a Německo nám vyšly jako milovníkům filmu vstříc. Některé filmové kluby zvláště v Rumunsku, Velké Británii a Švýcarsku projevily také svůj zájem. Všem těmto děkujeme.

Po vnitřních diskuzích se výkonný výbor UNICA rozhodl zahájit jednání s organizací BDFA s vědomím, že za těchto mimořádných okolností by bylo vhodnější zorganizovat kongres někde ve střední Evropě.

Řada našich podporovatelů si již zakoupila letenky do Korei. Další si rezervovali místa v zájezdech organizovaných holandskou a rakouskou skupinou aby strávili určitou dobu v Číně v souvislostí s festivalem UNICA. Mnoho z nich se tak muselo potýkat se značnými finančními ztrátami. Alternativní řešení konáním festivalu v srdci „staré“ Evropy bylo náplastí na ztráty pro většinu z těchto „obětí“.

Přes slibný počátek nevedly tyto rozhovory ke konečnému řešení většinou pro organizační a finanční problémy.

Později převzala tento problém organizace VOFA vedená svým prezidentem a členem našeho výboru – panem Aloisem Urbankem. Oznámil nám, že filmový klub ve Fieberbrunnu má o organizování 75tého festivalu zájem. Od této chvíle již vše probíhalo velmi rychle. Čtyři z nás vycestovali do Tyrolska a velmi intenzivně dvě hodiny jednali s vedením místního klubu. To, co jsme vypozorovali z reakcí členů výboru, zástupců místních činitelů a úřadu pro turistický ruch, kteří se diskuze zúčastnili, nám sejmulo kámen z ramen. Bylo jasné, že přivítali festival UNICA a udělají vše pro to, aby splnili co nám Fieberbrunn nabízí. Nabídka bylo taková, že nepůjde jen o nouzové řešení, ale skutečný festival se všemi tradičními doprovodnými aktivitami, které nás těší a obohacují. O dva dny později proběhla valná hromada filmového klubu, která jednoznačně projekt a jeho předložený rozpočet odsouhlasila.

A tak je nyní znám termín konání festivalu UNICA a to od 24. do 31. srpna 2013. Veškeré aktuální informace je možné najít na webové adrese www.unica2013.com .

Protože jsme navštívili místa konání festivalu mohli jsme se přesvědčit o úrovni zajištění a vhodnosti místní infrastruktury pro tuto akci.

V průběhu jarního jednání výboru UNICA v Bratislavě od 17. do 21. dubna 2013 budou naši rakouští přátelé prezentovat podrobnosti celého programu festivalu, jak byl pro Fieberbrunn navrhován. Výbor rovněž uváží postup příprav festivalu UNICA 2014, který se bude konat v lázeňském slovenském městě Piešťany. Obdržením potvrzení od slovenského ministerstva kultury o podpoře konání festivalu zahájíme diskuzi s organizačním výborem záležitosti a následně se vypravíme do Piešťan pro ověření vhodnosti a dostupnosti místa pro účastníky festivalu jako jsou kongresové centrum a hotely.

Pokud to program jednání umožní, projedná výbor rovněž některé důležité záležitosti v Bratislavě. Tady budeme muset odzkoušet a prodiskutovat některé změny, které by mohly být provedeny ve struktuře a organizaci UNICA a jejich případné dopady do přidružených národních organizací. Bude nutné také prověřit opatření, která by měla vést k obnově postavení naší organizace a to ze střednědobé pozice a návazně také pro zabezpečení jejího přežití v dlouhodobém měřítku. Tato „mozková bouře“ nás nepochybně zaměstná na dosti dlouhou dobu

a měla by být znásobena prostřednictvím dialogu se všemi napojenými národními federacemi. Definování této nové strategie je hlavním bodem pro budoucí diskuze na generálním shromáždění delegátů jednotlivých členských zemských federací , možná právě v příštím roce v Piešťanech.

Nyní spolu oslavme skutečnost, že z téměř bezvýchodné situace vzniklé zrušením festivalu v Korei se podařilo nalézt vhodnou alternativu pro výroční jednání naší organizace. Velké poděkování za to patří našim rakouským přátelům a především panu Aloisi Urbánkovi, který se zasloužil o toto řešení. Po Vídni roku 1938 a 1962, Badenu poblíž Vídně v roce 1976, Grazu 1987 a Zillertalu v roce 1998 to bude pošesté, co se bude festival UNICA konat v Rakousku.

Drazí přátelé, stručné propočty ukazují, že mezi prvním festivalem v Rakousku a festivalem v tomto roce uplynulo již 75 let. Je to osud? V každém případě je to dobré znamení osudu.

Georges Fondeur – president UNICA

 

Překlad: Ing. Ladislav Františ

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec