Dopis prezidenta UNICA

Vážení filmoví nadšenci,

76. světový festival UNICA v Piešťanech na Slovensku byl burácivým úspěchem. 120 filmů vytvořilo velkou šou a 230 účastníků se spojilo ke vzniku skvělé, přátelské atmosféry této akce.

Město Piešťany navíc bylo skutečným objevem se svými lázeňskými zařízeními, otevřenými prostorami, řekou Váh a místy pro pěší procházky s výzvami k návštěvě teras a řady hotelů.

 Celý program probíhal podle stanoveného plánu. Jediným zádrhelem byla nepřítomnost kolekcí filmů některých zemských federací bez předchozího oznámení. I přes výhrady k drobným organizačním chybám je však možno vyjádřit všeobecnou spokojenost s kongresem v Piešťanech. Zuzana Školudová se svým malým štábem a s účinnou podporou Wolfganga Freiera se museli hodně činit, aby naplnili očekávání účastníků po jubilejním roce UNICA 2013 ve Fieberbrunnu. Doprovodný program s výlety do Bratislavy a okolí Piešťan stejně jako kulturní program na vynikající úrovni na závěrečný večer festivalu byly vysoce hodnocené.

 Kromě několika falešných tónů proběhlo úspěšně také generální shromáždění zástupců členských zemí. Všechny zprávy byly odsouhlaseny bez výhrad. Požadavek arménské delegace na okamžité zrušení výboru UNICA s novými volbami byl zamítnut delegáty všech přítomných 25 členských zemí. Zbývá jen se zmínit o souboji dvou členských zemí o organizaci UNICA 2016, což způsobilo určitý nepořádek.

 Bylo již dlouho známo, že město Succeava je kandidátem na konání festivalu v roce 2016 a byl také dán oficiální a jednohlasný souhlas Rumunsku k této aktivitě. Navzdor všem očekáváním jsme zaznamenali několik týdnů před konferencí další požadavek z města Blanska v České republice, který důrazně vyžadoval, aby mu byla přidělena organizace UNICA 2016. Po delším přerušení kongresu, což vyplnily prudké výměny názorů mezi kandidáty, které se snažil neúspěšně podpořit i čestný prezident UNICA Max Hansli, bylo rozhodnuto uplatnit znění našich stanov a přednost byla dána Rumunsku.

 Pro rok 2017 byla jednohlasně akceptována nabídka Německa. Kongres UNICA se pravděpodobně uskuteční v Dortmundu.

 Pokud jde o dopis Arta Hovanessiana, který navrhuje strukturální a organizační reformy, požádalo generální shromáždění výbor UNICA k hledání odpovědí na některé návrhy ke zlepšení činnosti. Materiál a syntéza měly být prováděny pravděpodobně za účelem nalezení konsensu tak, aby UNICA mohla bez obav vyhlížet do budoucnosti. Bohužel pokus nalézt širší společný názor v této záležitosti pomocí jednotlivých asociací nepřinesl kýžený výsledek. To vedlo rovněž k tomu, že manažer tohoto projektu Kees Tervoort se rozhodl rezignovat na svou funkci. Pouze Francie a Itálie, s poněkud menším úsilím byly pro rekonstrukci UNICA na zcela odlišných základech, přičemž odpovědi ostatních zemských federací byly v dílčích pohledech zcela různorodé.

 Toto a řada dalších věcí dominovaly na schůzi výboru, který se konal od 5. do 9. listopadu 2014 v Esslingenu na pozvání Bernharda Lindnera, viceprezidenta německé federace (BDFA) a jeho manželky Brigitte. K tomuto účelu náš hostitel nám rezervoval hotel Traube, kde jsme nalezli vynikající podmínky k jednání. Následuje stručný popis jednotlivých bodů naší schůze.

 Setkání k vyhodnocení akce UNICA 2014 umožnilo rozlišení dvou zásadních bodů. Prvním z nich byl nedostatek komunikace v projekční místnosti. Moderátor na linkách podobně jako ve Fieberbrunnu by tomu velmi napomohl. Pak tu byl významný nedostatek dobrovolnického personálu na recepci a během dodávání dokumentů a také v průběhu festivalu, kdy bylo obtížné nalézt vícejazyčnou informaci. Totéž platí pro závěrečný banket, včetně vracení filmů zástupcům jednotlivých delegací členských zemí. Technická stránka festivalu, která naštěstí fungovala velmi dobře, byla postavena v podstatě na práci jedné osoby. Z toho všeho je nezbytné se poučit v tom, že organizace konference by měla být svěřována přednostně městu, které má k dispozici klub anebo organizaci s více dobrovolníky. Výbor s uspokojením konstatoval, že organizace soutěže v Piešťanech nepřekročila svůj rozpočet.

 Stejně důležitým bodem jednání byla otázka plagiátorství a profesionalizmu filmů, které jsou prezentovány na festivalu. Pro její důležitost a komplexnost a nepřítomnosti některých členů výboru bylo rozhodnuto, že její projednání bude odloženo na jarní jednání výboru UNICA v roce 2015.

Pro současnost bylo bez dalšího prodlení rozhodnuto, že se bude pokračovat v přijímání všech druhů filmů a stejně se toto také týká i opatření o počtu medailí.

 Podle přání mnoha národních federací výbor odsouhlasil snížení horní věkové hranice na 18 místo 25 let pro filmy mladých autorů a 25 let místo 30 pro kategorie autorů filmových škol a mladých profesionálů.

 Na příštím kongresu UNICA v roce 2015 proběhnou volby s kompletní obnovou složení sekretariátu na další tři roky. Někteří současní členové již nebudou voleni znovu. Sekretariát UNICA rozešle dopis členským federacím k účasti na návrzích nového složení výboru.

 Pak byl jednohlasně zvolen Bernhard Lindner za člena sekretariátu. Jeho hlavním úkolem bude převzetí náročného úkolu tvorby poroty, od kandidatury na členy až po její složení a také práci po celou dobu konání festivalu. Tato práce Bernharda bude probíhat v úzké součinnosti s Rolfem Leuenbergerem a Dave Wattersonem.

 Výbor měl rovněž na programu bod týkající se průběhu UNICA 2015 v Petrohradě, což se rovněž mezi jiným vztahovalo také k současné politické situaci v Evropě. Další záležitostí jsou víza, nové podmínky k používání placení pomocí kreditních karet. Nebyla opomíjena také diskuze o aplikaci omezení svobody projevu autorů v záležitostech menšin, násilí a erotiky ve filmech podle platných ruských zákonů. Stále čekáme na jasnou a jednoznačnou odpověď na tyto a další záležitosti do konce roku. Bylo by škoda, kdyby se opakovala korejská nehoda roku 2013 po sotva dvou letech.

Výbor ujišťuje, že členské federace budou včas informovány o novinkách v těchto záležitostech.

 Výbor rovněž poděkoval hostitelům, Brigittě a Bernhardu Lindnerovým za jejich laskavost a asistenci během pobytu.

 Příští jednání výboru proběhne v květnu roku 2015 v Succeava v Rumunsku a to zvláště proto, že festival UNICA 2016 se uskuteční právě v tomto městě.

 

Luxembourg, prosinec 2014

   Georges Fondeur

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec