Jarní schůzka výboru UNICA v Suceava – Rumunsko, 28. – 31. května 2015

Osm členů výboru, kteří podstoupili ještě dosti náročnou cestu do města Suceava ve čtvrtek 28. května  2015, aby tak prověřili připravenost místních organizátorů na UNICA 2016, mělo velmi vysoká očekávání. Zdá se, že letiště v Suceavě bude připraveno od příštího podzimu přijímat mezinárodní lety. A tak doplňkové tříhodinové cestování autobusem z letiště v městě Lasi nebude potřebné. Přijetí místními představiteli bylo mimořádně vřelé a organizační tým soustředěný kolem Dr. Ing. Emila Mateiase se zdá, že bude vyhovovat všem požadavkům. Místní přípravy jsou v pevných rukou Prof. Viorela Leremie. Vedení města v čele se starostou Ionem Lungu a zástupci rektorátu univerzity podporují projekt celým srdcem. Kromě plánu A, při kterém se festival bude konat v novém kongresovém centru, které je téměř dokončeno, existuje také varianta B, konkretně ve velkém divadelním sále univerzity a v případě potřeby je v záloze ještě plán C. Hotelové vybavení města poskytuje možnosti, které splňují obvyklé standardy při přijatelných cenách. První den jsme měli příležitost setkat se se starostou města a organizačním týmem na společné večeři. Ihned jsme vycítili silnou motivaci celého organizačního kolektivu a všech podílníků. UNICA 2016 je již dychtivě očekávána a bude přivítána s otevřenou náručí.

V pátek 29. května bylo dopoledne věnováno prohlídce radnice města, kde kromě výše zmíněných osob jsme registrovali přítomnost několika dalších vedoucích představitelů a člena rumunského senátu. Poté následovala tisková konference během které rumunští zástupci představili své plány, zatímco prezident UNICA informoval o vzniku, náplni a cílech naší organizace. Přitom zvýraznil charakter UNICA na poli světového neprofesionálního filmu. Odpoledne bylo věnováno aktuální schůzce výboru, která se konala v konferenční místnosti našeho hotelu. Náš kolega Dave Watterson bohužel dosud nedocestoval pro technický výpadek letecké dopravy nad Belgií předchozího dne. Naštěstí se k nám pozdě večer přece jen připojil. Zde jsou dále ve stručnosti některé nejdůležitější body diskutované během našeho jednání. Podrobně je vše uvedeno v zápisu ze jednání výboru:

Nejprve výbor diskutoval o potížích spojených se získáním víza do Ruska. Tato formalita bude nepochybně jednou z hlavních příčin menší účasti na UNICA 2015 v St. Peterburgu. Další důvody jsou finančního charakteru  v souvislosti se získáním víza a také náklady na cestu a pobyt a rovněž na zakoupení kongresové karty. V každém případě skupina okolo Niny Zajcevové vykoná vše pro to, aby se UNICA 2015 stala nezapomenutelnou událostí pro všechny její účastníky. Podrobný program je dostupný na oficiálních webových stránkách soutěže. Je jisté, že plánované výlety – první do paláce Peterhof a druhý polodenní výlet lodí po řece Něvě – budou patřit mezi vrcholy programu festivalu. Porota je téměř kompletní. Ve skutečnosti očekáváme jen nahlášení porotce z Ruska. Výbor se rozhodl pověřit předsednictvím poroty německého člena Bernharda Lindnera. Dalšími porotci pak budou Wolfgang Allin z Rakouska, Daniele Vioux (Francie), Sandor Buglya (Maďarsko), Tarmo Hotanen (Finsko) a Pavel Leski (Polsko). Po ukončení jednání výboru bylo dodáno jméno ruského člena poroty – Peter Plešanov.

Výbor rovněž rozhodl o změně registračního formuláře tak, že autoři filmů, které jsou součástí národních programů jsou zaregistrováni se svými jmény, adresami, e-mailovými adresami a podpisy. Tím dosvědčují, že jsou nositeli všech práv ke svým filmům. Autoři mládežnických filmů, graduovaní studenti filmových škol a stejně tak i autoři kategorie mladý profesionál v registračním formuláři vypíší svůj věk. Prezident národní federace pak svým podpisem potvrdí platnost uváděných osobních dat autorů.

Výbor také diskutoval o problémech s filmovými formáty, elektronickým přenosem a filmovými medii. UNICA 2015 je rovněž volebním kongresem. Všichni členové výboru by měli být znovu voleni. Kandidáty již dále nejsou – prezident, generální sekretář a Alois Urbanek. Že organizace UNICA prosperuje nejlépe ukazuje fakt, že je již několik návrhů na posty prezidenta, viceprezidenta a poradců. A tak lze očekávat jistou zásadní (nebo dílčí) renovaci sekretariátu.  Výbor po řadě rozhovorů a návštěv zařízení, vybavenosti hotelů a možnostech pořádání banketů se rozhodl vyhovět nabídce Suceava. Kromě toho také region Bukaviny se svými nádhernými kláštery a horskými oblastmi blízko transylvánských a východních Karpat nepochybně zaujme účastníky festivalu.

Kongres a soutěž se budou konat od pátku do pátku tj. od 19. do 26. srpna 2016.

A konečně výbor rozhodoval o některých úpravách pravidel filmové soutěže a jejich přídavků zvláště:

  1. Doplněním nových věkových limitů pro filmy mládeže, filmové akademiky a mladé profesionály a to od 1.ledna 2016.
  2. Pro prevenci kopírování a plagiátizmu upozorněním autorů a národních federací na jejich zodpovědnost a případné sankce. Změny příslušných textů pravidel nabývají platnost ihned.

V neděli ráno na ukončení našeho jednání v Suceavě jsme navštívili každoročně konanou národní studentskou filmovou soutěž. Bylo to příjemné překvapení a jasně demonstrovalo, že mladí Rumuni ovládají velmi dobře moderní technologie a svojí tvůrčí originalitou a vynalézavostí mohou být s kýmkoli porovnáváni.

Zvláštní poděkování je směrováno Emilovi Mateiasovi, který nás přivítal, Vionelu Ieremiovi, hlavnímu hybnému prvku a starostovi Ion Linguovi, který celou organizaci naší návštěvy aktivně podpořil a všechny nás mimořádně štědře hostil.

 

Červen 2015
Georges Fondeur

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec