První dopis prezidenta UNICA v roce 2014

Vážení přátelé filmu,

nový rok nám nedávno začal.  A je možné očekávat, že bude stimulující - nebo alespoň tak provokativní, jako byl ten minulý.

Program bodů se objevilo na programu jednání výboru a ne všechny budeme schopni připravit pro rozvažování na jednání generálního shromáždění naší organizace v závěru měsíce srpna v Piešťanech na Slovensku,. Projednání některých z těchto bodů není možné bez předchozího stanoviska národních federací. Výbor však přesto bude vytvářet všechny předpoklady pro platformu nezbytnou pro tento účel. Některé specifické položky vyvolávají potřeby pro jejich komentování.

75. UNICA ve Fieberbrunnu

Jubilejní 75té jednání kongresu UNICA ve Fieberbrunnu dává velmi dobrou platformu pro vzpomínky. Ovšem - jak se často stává při takových událostech - vyskytuje se jistý druh incidentu, který poskvrňuje hodnotu pozitivních dojmů.

Týká se to filmu "Meru lebt" od autora Bernharda Girsbergera, který byl "výkřikem módy" ve Fieberbrunnu. Několik týdnů po soutěži byl jeho švýcarský autor nařknut z plagiátorství - snímek byl silně vypůjčen z profizáznamu na DVD. Naše úzká oblast tvorby nezávislých filmů, která byla dosud nedotčena, se tímto náhle zbortila. Bez proniku do této záležitosti prominentního člena francouzské národní federace jednajícího s plnou podporou této organizace by tento podvod nebyl po nějakou dobu objeven. Tento případ samozřejmě předkládá otázku zda a proč se jiní autoři cítí vinni  z takového druhu podvodu. 

Moderní media a pokrokové technologie postprodukce umožňují  bezohledným jedincům podvádět a zacházet s pracemi jiných s takovou precizností, že to může uniknout pozornosti  i nejbdělejšího pozorovatele. Následně bude muset náš výbor rozhodnout, jak dále postupovat a jakým způsobem bude nutné upravit registrační formulář filmu aby zahrnoval vedle  podpisu prezidenta národní federace i prohlášení, kterým autor snímku zaručí, že on/ona vlastní veškerá práva spojená s filmem.  Navíc bychom měli rozhodnout zda, v případě vážných pochyb bude vhodné uplatnit sankce proti autorovi anebo jeho/její národní federaci, pokud je tento zodpovědný za podvod - například formou dočasného suspendování.

Další skutečnost, která by neměla zůstat nadále ukryta má vazbu na víceméně profesionální  povahu některých prací přihlášených do soutěže. Nebude možné dále tolerovat filmy, které byly vytvořeny špičkovými filmovými školami nebo ty, jejichž profesionální tvůrci neodpovídají věkovým podmínkám soutěže a toto nebylo jasně vepsáno do registračních přihlášek filmů. Naštěstí se tyto věci týkají opravdu jen minimálního počtu členských federací. Stále však při nedostatku jasných indikací mohou tyto federace vzbuzovat pochyby a někdy i vyvolávat zášť zvláště u autorů a federací, které kladou na čistotu své prezentované amatérské tvorby velký důraz. Možná bude zapotřebí - kvůli nim - provést odpovídající úpravy pravidel soutěže, zvláště ve směru umožňujícím porotě vyšší pružnost a vůli při vyhodnocování filmů.

Reforma UNICA

Náčrt navrhované reformy byl spolu s příslušným komentářem rozeslán všem členským národním federacím v červenci 2013 a od této doby se stal předmětem mnoha diskuzí.  Odpovědi byly podrobně analýzovány naším speciálním poradcem Keesem Tervoortem. Stručný přehled připomínek a předložených návrhů ukazuje, že zahrnují široké spektrum - od názoru zachovat stávající situaci organizace až k výzvě na totální organizační destrukci současné její struktury. Nepředpokládali jsme, že rozdíl mezi těmi krajními názory bude tak velký. Z toho vyplývá, že hledání reálných a všeobecně respektovatelných změn má před sebou ještě dlouhou cestu.  

UNICA 2014 v Piešťanech

Určitě již mnoho z vás navštívilo webové stránky 76. světového festivalu UNICA 2014 v Piešťanech (www.nocka.sk/unica 2014) a získali tak přehled o ubytovacích a registračních podmínkách.  Někteří již vyplnili registrační formulář a zajistili si hotel. Protože v tomto případě není žádné riziko opakování se případu při přípravě UNICA 2013 v Korei, žádá organizační výbor vedený Zuzanou Školudovou laskavě účastníky k provedení registrace co nejdříve v zájmu efektivního plánování programu.  V každém případě výbor UNICA pevně věří, že naši slovenští přátelé nabídnou rozmanitý a zábavný kongres.

UNICA 2015 v Petrohradě

Přípravy pro rok 2015 se již rozběhly. Jednání výboru UNICA se chystá v Petrohradě na červen příštího roku a bude příležitostí pro nás ověřit si situaci a získat od ruských organizátorů odpovědi na některé specifické otázky. Rovněž navštívíme místo konání a získáme ujištění, že jsou dodrženy stanovené podmínky pro konání soutěže a kongresu pokud jde o místo pro konání akce a podmínky ubytování a také pokud půjde o zajištění přepravního servisu pro účastníky mezi hotely a konferenční halou. Členové přípravného týmu - Nina Zajceva a Vjačeslav Zajcev a také Júlia Obrazcová- jsou nám velmi dobře známí. Jsou to staří dobří přátelé a jsme si jisti, že nám poskytnou uspokojivé odpovědi na všechny naše dotazy.

Budeme muset rovněž prověřit situaci s přípravou víz pro účastníky u ruských představitelů s tím, že turistické vízum do ruské federace aktuálně stojí 76 Euro. Budeme prověřovat možnost získání zvýhodněného poplatku pro účastníky akce UNICA. Rovněž se musíme ujistit, že účastníci ze všech zemí budou moci do Ruska vycestovat. Toto je absolutní a nezbytný předpoklad pro hodnocení a umožnění konání kongresu UNICA.

Archiv UNICA

Díky citu Thomase Kraeuchiho pro povinnost všechny filmy vybrané pro archiv byly dopraveny v perfektním stavu do Bernu ve Švýcarsku, kde budou uloženy v knihovně areálu asociace Lichtspiel. Podmínky pro půjčování a kopírování filmů, které byly stanoveny v mém dopise 3/13 vydaném minulý listopad se proto stávají platnými, jak bylo v tomto materiálu publikováno.

S pozdravy

Luxembourg, březen 2014
Georges Fondeur, prezident UNICA

Překlad: Lad. Františ

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec