Zemřel člen výboru UNICA

14. ledna 2014 odešel ve věku 84 let pan Stanislaw Puls, známý jako Stani. Byl pohřben ve svém rodném městě Bydgoszcz.

Náš celý malý svět filmu, s organizací UNICA v popředí, je velmi smutný ztrátou jednoho ze svých nejlepších, nejoddanějších a nejdéle působících reprezentantů. Během celého svého života byl Stani těsně propojen s naším koníčkem a s polskou národní filmovou federací, kterou v padesátých letech minulého století spoluzakládal a zůstal podnes jejím členem. Ve svém životě iniciativně podporoval neprofesionální filmovou tvorbu a to více, nežli kdokoliv jiný. On sám byl zapáleným filmovým tvůrcem a mezinárodně uznávaným porotcem mnoha filmových soutěží a festivalů.

Stani prokazoval bezmeznou přízeň organizaci UNICA, kde byl po více nežli 35 let členem jejího výboru, z toho deset let jejím viceprezidentem. Žádná oběť, žádné úsilí nebyly pro něj příliš velké, aby se účastnil každoročních setkávání a jednání sekretariátu UNICA. U našich členských federací vždy nalézal pozorné posluchače a my všichni jsme se od něj mohli mnohému naučit, díky jeho moudrosti, kultivovanosti a inteligenci. Je těžké uvěřit, že jsme se s ním naposled setkali na kongresu UNICA ve Fieberbrunnu v roce 2013. Jeho smrt je těžko uvěřitelná.

Stani byl vždy mužem činu, jistoty a nesobecké oddanosti. Navíc byl mužem čestným a skutečným gentlemanem. Nikdy nevyžadoval vavříny nebo formální oceňování. Místo toho jeho postoj k dobru byl pro něj povinností, což bylo v závěru zdrojem jeho energie a také zadostiučinění. A tak se v podstatě stalo jeho povinností zorganizovat čtyřikrát kongres UNICA v mateřské zemi: poprvé v roce 1975 v Toruni, pak v roce 1997 a 2003 ve Varšavě a naposledy v roce 2009 v Gdaňsku.

Stani byl zářivým příkladem - bohužel již nemůžeme dále počítat s jeho chytrými radami a nápady. Bude nadlouho zachován v naší paměti - uznávaný odborník a zapálenec našeho společného hobby. Příklad, který nám dal svým životem a stejně tak svou prací s námi ale zůstane navěky.

Chtěli bychom tímto vyslovit kondolenci polské asociaci neprofesionálních filmových tvůrců, všem filmovým klubům a přátelům filmu z Polska a jinde k této hořké ztrátě. Jeho rodině a zvláště pak manželce a synovi pak tímto projevit naše nejhlubší sympatie.

Ať odpočívá v pokoji.

Jeden hlas za všechny:

Georges Fondeur, President UNICA Luxembourg, leden 2014.

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec