Zlaté slunce

Poslání:

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) Zlaté Sluncej e vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů mladých autorů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností v jednotlivých mediích. Do celostátního kola je možné se nominovat prostřednictvím účasti na zemském postupovém kole. 

Výsledky:

Zlaté slunce – soutěž mladých autorů

Pokud existoval amatérský film ve své klasické, tedy celuloidové podobě, málokdo uvažoval o tom, že by se mohli veřejných soutěží účastnit mladí autoři, kteří ještě nedosáhli 20 let věku. I když se pořádaly soutěže, jakou byla například Mladá kamera Uničov, přece jen se věkově dotýkala spíše limitu nad 25 let. S rozvojem videa a se zájmem mladé generace o počítače a jejich možné zpracovávání videí se vše změnilo. Nastalo období, kdy bylo možné přikročit k tomu, že dnes máme Zlaté slunce, tedy soutěž autorů ve věku do 19 let. Pořadatelé ale museli zohlednit to, že nebylo možné, aby při rozdílných zkušenostech ve věkových kategoriích šlo srovnávat tvorbu těch nejmladších s těmi více vyspělými, a proto soutěž odstupňovali na věkové kategorie do 15 let a do 19 let. Školní filmy, jak se jim také říká, soutěží v žánrech dokumentů, reportáží, publicistiky, hraných, animovaných, experimentálních a ve videoklipech. Soutěž je rozdělena do dvou zemských kol. Jedno z nich, pro Čechy se koná ve Dvoře Králové, druhé pro Moravu v Blansku. Konkrétně je možné se hlásit v Domě dětí a mládeže ve Dvoře Králové nad Labem (Vladimír Jiřička) a v Základní škole v Blansku (Mgr. Jaroslav Cinkl). Celostátní soutěž se koná pravidelně v Ústí nad Orlicí, v rámci pořádaného Českého videosalonu.

Letošní ročník přinesl několik pozoruhodných výsledků. Bylo jistým překvapením, že v oboru věkových kategoriích se promítaly filmy, natočené vysloveně talentovanými tvůrci. Obecně se dá konstatovat, že mladí autoři prokázali už známou skutečnost, že mají mnoho fantazie, že ale schází schopnost vypointovat jejich myšlenky do náležitého dramaturgického uspořádání. S dalšími tvůrčími kroky tito autoři dospívají k výraznému zlepšení, které přichází s dalším poznáním a nasbíráním zkušeností. Je zajímavé sledovat, jak se každým rokem mladí autoři zlepšují ve všech tvůrčích složkách, zejména v režii a kameře. Jistým problémem zůstává zvukové zpracování, v němž často dominují anglicky zpívané melodie, k nimž má mladá generace přirozeně velice blízko.

Mezi mladšími do 15 let zaujal snímek kolektivu FK při DDM Nýřany s názvem „Hasiči – 130 let SDH Nýřany“. V dokumentu se diváci mohli dozvědět mnohé z historie hasičského sboru, který slavil malé jubileum. Pozoruhodné na dokumentu bylo, jakým způsobem mladí filmaři zpracovali podklady k natočení a jak je dokázali prezentovat svými moderátory. V hraných filmech byl určen porotou jako nejlepší snímek „Barney“, který natočil Viktor Bulík. Bylo to o tom, jak se dívce zdálo, že se její pes proměnil v kluka. Svoje domněnky, které ji přinesl sen, pak postupně sdělovala dalším členům rodiny. V animovaných snímcích byl nejlepší „Luftův sen“ kolektivu Animánie.

V kategorii starších do 19 let na sebe upozornil kolektiv Centrum DK Vratimov, který natočil moderní pohádku v žánru filmů hraných s názvem „O princezně Komunikaci“. Dalšími filmy v početně zastoupené kategorii, o nichž byla velká rozprava v rozborovém semináři, byla „Láska na kolečkách“, kterou natočila Základní umělecká škola v Kroměříži a „Ruka, aneb jeden obyčejný den“ Ondřeje Černého a Jana Bergla. Mezi experimenty a videoklipy se nejlépe umístil snímek Franzisky Nagelové „Klepy“.

Na Zlatém slunci je velkým přínosem nejen rozborový seminář, který se konal za velice aktivní účasti autorů, ale také doprovodný program workshopu, v němž si mladí autoři mohli přímo na místě ověřit, jak se jim daří proměňovat jejich záměry ve scénářích na natočených filmech, které si mohli nastříhat a ozvučit. Pak se mohli dočkat i toho, že s nimi přítomní lektoři probrali to, co se ukázalo být nejen předností jejich filmů, ale také chyb, kterých se dopouštěli.

Aktuality

Zlaté slunce 2014 - Informace

Vážení přátelé, mladí filmaři, zveme Vás co nejsrdečněji na 61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – 11. ročník ZLATÉ SLUNCE - Český Videosalon 2014, který se bude konat v Ústí nad Orlicí ve dnech 12. - 13. 6. 2014. Soutěžní kategorie školních filmů A – B pro žáky základních a středních škol se uskuteční (A - základní školy, B - střední školy) v Kulturním domě (tamtéž diskuse k promítnutým filmům a vyhlášení výsledků již ve čtvrtek 12. 6. 2014 večer.)

ZLATÉ SLUNCE 2014 – ČESKÝ VIDEOSALON

61. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie 12.–13. června 2014, Ústí nad Orlicí

Zlaté Slunce 2013 - Informace

Přinášíme základní informace o letošním ročníku Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČR Zlaté Slunce 2013. Na našem portálu právě zveřejňujme dostupné informace o zemských kolech i o kole celostátním. Podrobnější informace týkající se uzávěrek a propozic zemských kol budeme průběžně aktualizovat tak, jak nám je jednotliví pořadatelé budou poskytovat. Podrobnosti uvnitř článku.

Kontakt

Vedení

Členské organizace

Fügnerovo náměstí 1866/5
P.O.Box č. 12
120 21 Praha 2

 

tel.: +420 221 507 958
tel.: +420 221 507 900
E-mail: cvu@cvu.cz

Prezident (hospodář)
Jan Vačlena

 
Viceprezident pro zahraničí
Ladislav Františ


Auditor
Bohumil Kheil

 
Sekretář
Miroslav Tuščák

 
Člen vedení
Anna Zíchová

B.Á.C. Praha

ČKK Praha

ČSFV Kroměříž

Filmové studio Zruč n/S

JBS STUDIO Kladno

Sdružení pro film a video Uničov

VIDEO-FILM Studio Ústí n/L

KFA Frýdek-Místek

 

© 2013-2016 www.cvu.cz  | AP |  vytvořil WebdesignHrabec